Skip to content
Bruk Første

Slanger og superbiler!

Besøk av Ferrari, Bugatti og Porsche og nye hydraulikkslanger er blant fruktene som høstes av samarbeid med lokalt næringsliv.

Dette skoleåret får bilmekanikerelevene våre jevnlige besøk av diverse superbiler gjennom et samarbeid med Norsk Chassis Teknikk (NCT). Besøk av ekstraordinære biler skal motivere til videre arbeid i yrket og gi et faglig innblikk i sjeldnere bilmodellers design og motorstruktur. NCT på sin side ønsker å inspirere flere fremtidige bilmekanikere til å fordype seg innenfor denne eksklusive nisjen i bilbransjen.

Et annet samarbeid på avdeling for Teknologi- og industrifag finner vi på industrimekanikerlinja. De har nylig hatt besøk av bedriften TESS, som ga maskinene på skoleverkstedet splitter nye hydraulikkslanger til en betydelig verdi. Dette er med på å gi elevene våre oppdatert, velfungerende utstyr og ikke minst kjennskap til en stor, lokal aktør i bransjen.

Tidligere har vi også omtalt elektrofag sitt samarbeid med Mills, som har resultert i at automasjonsklassen har fått overta en kostbar «rigg» til bruk i opplæringa.

Dette er bare noen av mange eksempler på meningsfulle samarbeid med lokalt næringsliv. I høst deltok skolen på næringslivsmessa i Drammen «Innsikt 2021» med mål om å vise oss frem og knytte nye bånd til næringslivet i Drammensregionen.

Skolens avdelinger har jevnlig besøk av eksterne aktører som gir elevene våre kursing i de nyeste trendene innenfor diverse bransjer. I tillegg til å være en motivasjonsfaktor for elevene og et bidrag til faglig oppdatering for programfaglærere, er slike samarbeid en god måte for bedriftene å markedsføre seg på med tanke på å knytte til seg fremtidige lærlinger.

Bruk 9
Bruk 2
Bruk 1
Bruk 5
Bruk Tredje